Goed om te weten - Check je tandartsnota

Wat de meeste mensen niet weten

Elke tand en kies heeft een eigen nummer. De nummers van de tanden en kiezen – ook wel elementen genoemd – zijn eenvoudig: van 11 t/m 18 (bovenkaak rechts), van 21 t/m 28 (bovenkaak links), van 31 t/m 38 (onderkaak links) en van 41 t/m 48 (onderkaak rechts).

Iedere behandeling, zoals bijvoorbeeld een vulling of wortelkanaalbehandeling, heeft een unieke door de de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) vastgestelde code. Op alle tandartsnota’s dienen de verrichtingen met code, bedrag en indien van toepassing het elementnummer te staan.

Goed om te weten

NZa verplicht de tandarts om een offerte te geven wanneer de behandelingsnota hoger wordt dan € 250,- . De uiteindelijke tandartsnota mag hier niet meer dan 15% van afwijken.

Voor iedere verrichting die de tandarts doet, is een vaste omschrijving van wat deze verrichting inhoudt. Zo staat bij de code M01 preventieve voorlichting en/of poetsinstructie per 5 minuten. Deze instructie houdt dus meer in dan de opmerking “vergeet niet goed te poetsen”.

De NZa verbiedt de tandarts om extra kosten in rekening te brengen voor de techniekkosten van kronen, protheses en bruggen.

Techniekkosten moeten op de tandartsnota vermeld worden. Vanaf 1 januari 2018 moet de tandarts op een goed zichtbare plaats duidelijk aangeven welke techniekkosten worden gehanteerd. Wanneer je daarom vraagt is de tandarts verplicht je een kopie van de originele technieknota te geven.

Wanneer je geen tandartsenverzekering hebt, wordt je tandartsnota nooit gecontroleerd. Ook wanneer je wel een aanvullende verzekering hebt wordt deze niet volledig gecontroleerd. Vaak krijg je deze tandartsnota niet eens te zien, omdat de tandartsfactuur in veel gevallen direct wordt gestuurd naar je verzekeraar. Ook wanneer je niet hoeft bij te betalen, kan het de moeite waard zijn de tandartsfactuur te controleren. Wellicht moet je later in het jaar opnieuw naar de tandarts, waardoor de maximale dekking van je tandartsverzekering alsnog wordt overschreden.

Wat doet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)?

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt. De NZa heeft hiervoor de regels gemaakt en houdt toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa bepaalt welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen en wat de zorg mag kosten, bijvoorbeeld voor behandelingen bij de huisarts of tandarts.