Hoe het werkt - Check je tandartsnota

Wat doen wij?

Het programma van Checkjetandartsnota.nl controleert alle tandartsnota’s op onwaarschijnlijkheden en onmogelijkheden en doet dit aan de hand van de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Na onze zeer fijnmazige screening ontvang je een rapport met een oordeel en advies over de tandartsnota. Dit rapport wordt gemaild en als download aangeboden. Met dit advies in de hand kom je goed voorbereid bij je zorgverlener of verzekeraar en kun je onderbouwen waarom iets niet juist is.

Wij slaan je tandartsnota’s op zodat wij bij de check van een volgende tandartsnota de behandelingen kunnen vergelijken met je historie.

Wat te doen bij een te hoge Tandartsnota?

Wanneer blijkt dat de tandartsnota te hoog is, wordt dat in ons rapport regel voor regel uitgelegd. Je kunt ons rapport doorsturen naar de zorgverlener en hem vragen de tandartsnota aan te passen. Je kan ook om een afspraak vragen en het gesprek aangaan. Wij gaan ervan uit dat de meeste tandartsen, mondhygiënistes en gespecialiseerde tandartsen zich domweg vergissen. Aarzel daarom niet met haar of hem in gesprek te gaan. Mocht je het vervelend vinden zelf contact op te nemen, je kunt ons machtigen zodat wij dat namens jou doen. Wanneer je er samen niet uitkomt kun je als je een tandartsverzekering hebt contact opnemen met de verzekeraar. Wanneer je niet aanvullend bent verzekerd of er met de verzekeraar niet uitkomt kun je je met je vraag en mogelijke klacht melden bij de betreffende beroepsorganisatie.

Veel tandartsen zijn lid van de ANT (www.ant-tandartsen.nl), KNMT (www.knmt.nl), of de NVvO (www.orthodontist.nl). De KNMT kent de meeste leden.
Wanneer de beroepsorganisatie de klacht niet naar tevredenheid afhandelt, kun je als laatste nog terecht bij de SGIM (www.geschillencommissiemondzorg.nl).

Je kunt altijd melding maken bij het Meldpunt van de NZa via: www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt

Waar checken wij de tandartsnota op?

Wij checken op duizenden mogelijke onvolkomenheden en onwaarschijnlijkheden, door onder andere de volgende vragen te beantwoorden:

 • Kloppen de vermelde codes?
 • Zijn de tarieven van de codes correct?
 • Zijn er codes die niet met elkaar mogen worden gebruikt?
 • Zijn er codes die te vaak in een bepaalde periode worden gebruikt?
 • Zijn er codes die te vaak op een nota staan?
 • Zijn de techniekkosten voor o.a. kronen en bruggen reëel?
 • Zijn er combinaties van codes gebruikt die tandheelkundig gezien niet logisch of gebruikelijk zijn?
 • Zijn bij de codes de elementnummers (d.w.z. tanden en kiezen), zoals verplicht door de NZa, vermeld?
 • Is het waarschijnlijk dat de omschreven prestatie daadwerkelijk door de zorgverlener is geleverd?
 • Is het aantal röntgenfoto’s dat op de nota vermeld staat reëel?
 • Is het aantal verdovingen reëel in de uitgevoerde behandeling?
 • Staan er codes op die niet meer dan 1x per behandeling mogen worden gebruikt?
 • Zijn er codes gebruikt die alleen in combinatie met een andere code mogen worden gebruikt?
 • Zijn er verdovingen en/of hechtmateriaal opgevoerd die niet samengaan met bepaalde codes?