Disclaimer - Check je tandartsnota

Checkjetandartsnota geeft je hierbij toegang tot haar website www.checkjetandartsnota.nl .

Door gebruik te maken van de door Checkjetandartsnota aangereikte gegevens en middelen verbindt de gebruiker zich aan de voorwaarden zoals hier beschreven.

Checkjetandartsnota.nl publiceert op haar site informatie over nota’s. Ook worden algemene feiten over de mondzorg gepubliceerd en feiten over waar een nota aan dient te voldoen.

De ICM, invoice checking machine oftewel het programma dat nota’s checkt is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid speciaal voor het controleren van mondzorgnota’s gemaakt.

Checkjetandartsnota tracht elke verandering die de NZa publiceert direct in het programma te verwerken en spant zich in om de site zo veel mogelijk up to date te houden.

Checkjetandartsnota kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden, anders dan tot het totaalbedrag dat de cliënt in rekening is gebracht en is voldaan.

Checkjetandartsnota is nimmer aansprakelijk voor de op deze site opgenomen hyperlinks of diensten van derden.

Checkjetandartsnota kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig gevolg dat verbonden kan worden aan het hanteren van de hier aangeboden adviezen, berekeningen of andere informatie.

Checkjetandartsnota geeft adviezen en/of berekeningen aan de hand van de ingestuurde nota, die vergezeld gaat van een adequate beschrijving van de feitelijk gepleegde (be)handelingen of ingrepen van de behandelaar, alles aan de hand van de bekend zijnde regels en voorschriften.

De adviezen die Checkjetandartsnota geeft aan de hand van de ingestuurde nota ontstaan uitsluitend na toepassen van de regels van de NZa en onwaarschijnlijkheden op de nota.

Checkjetandartsnota is juridisch niet verantwoordelijk voor een meningsverschil tussen zorgverlener en consument dat ontstaat aan de hand van het gegeven advies.

Alle rechten zoals auteursrechten en rechten van het intellectuele eigendom van het programma behoren alleen toe aan Checkjetandartsnota.

Gebruik van teksten en materiaal van deze site is zonder toestemming niet toegestaan.